Aluevaalit 2022

ISO KIITOS JOKAISELLE ÄÄNESTÄJÄLLENI ALUEVAALEISSA 2022! 

Alustava ääntenlaskenta on Pirkanmaalla valmis ja oma saldoni näyttää tällä hetkellä 404 ääntä. Iso kiitos jokaisesta niistä 😊.

Vaikka äänimäärä on hieno, se ei Pirkanmaalla riitä aluevaltuustoon. Aina voi jossitella, että mitä voisi tehdä toisin, mutta rehellisesti täytyy myöntää sekin, että tein vaalien eteen sen, mitä tässä vaiheessa pystyin – arjessa on monta liikkuvaa palasta pienen lapsen, työelämän ja kaupunginvaltuustotyön ja muiden luottamustoiminen kanssa. Aluevaaleissa olimme muutenkin uuden edessä – emme tienneet mikä on äänikynnys tai miten esimerkiksi maantieteellisesti aluevaltuusto painottuu. Päälle vielä se, miten korona-aika on muuttanut kampanjointia. Arki jatkuu ja valtuustotyöt ovatkin jo täysillä käynnissä Tampereella vuoden vaihteen jälkeen – pysy siis kuulolla näiden tiimoilta!

————

Olen ehdolla alkuvuoden 2022 aluevaaleissa.

Minua voit äänestää numerolla 230.

Miksi lähdin ehdolle?

Aluevaaleissa olemme kaikki uuden edessä. Rakennamme kokonaan uusia hyvinvointialueita ja tähän työhön tarvitaan tietoa, kokemusta ja näkemystä. Minulla on vankka kokemus päättäjänä. Olen Tampereen kaupunginvaltuutettu ja takana minulla on kolmet kuntavaalit ja pitkä tausta ennen valtuutetuksi valintaa varavaltuutettuna ja eri lautakunnissa.

Olen vahvasti juurtunut Pirkanmaan alueelle. Asun perheeni kanssa Tampereella mutta olen lapsuuteni asunut puolet ajasta isäni luona Kangasalla ja toisen puolen Tampereella. Perheellämme on mökki ”ulkomailla Teiskossa”.  Mieheni on kotoisin Ylöjärveltä. Lapseni ”ukkilat ja pappalat” ovat Kangasalla ja Nokialla. Oma isoisäni vietti ison osan elämästänsä Lempäälässä ihan taannoiseen kuolemaansa asti ja sain elää vierellä pitkään havainnoida sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa hänen hoidossaan.  Vahvoja sidoksia löytyy myös mm. Vesilahdelle. Koenkin, että minulla on laajasti näkemystä Pirkanmaan alueen hyvinvointipalveluiden kehittämiseen. Pirkanmaan moninaisten alueiden tuntemuksen lisäksi erilaiset elämäntilanteet, niin lapsiperhearki, vanhustenhoito kuin työikäistenkin asiat ovat olleet viime vuosina keskeisesti läsnä arkeani. Päättäjä ei voi olla kokemusasiantuntija kaikessa, mutta uskon että monipuoliset kokemukset hyvinvointialueen tuottamista palveluista auttavat minua tietotaidon ohella rakentamaan parempaa ja hyvinvoivempaa kotiseutua meille pirkanmaalaisille.

Vaaliteemat

Olen ehdolla aluevaaleissa, sillä haluan olla varmistamassa sujuvat ja laadukkaat peruspalvelut pirkanmaalaisille siten, että verovarojamme käytetään vastuullisesti.

Uudistuksessa palveluiden laatuun tulee panostaa, mutta samalla huolehtien ettei veronmaksajan kokonaisveroaste nouse. Maakuntaveroa en kannata. Lääkäriin pääsyn tulee olla sujuvaa ja kannatan esimerkiksi palveluseteleiden käytön lisäämistä, jotta lääkäriin pääsy saadaan nopeaksi. Nuorten mielenterveyspalveluihin tulee panostaa. Neuvolat ovat keskeinen lähipalvelu jatkossakin. Vanhustenhoidossa tulee kuunnella entistä herkemmin vanhusten omia tarpeita

 1. Veronmaksajan kokonaisveroaste ei saa nousta
  • Hyvinvointialueen vastuullinen taloudenhoito on avainasemassa.
  • Maakuntaveroa ei tule säätää.
 2. Toimivat palveluketjut
  • Toimintatapojen yhteensovittaminen keskiössä, kun erilaisten kuntien palvelut tuodaan yhden toimijan järjestettäväksi. 
  • Yhteistyö mahdollisimman sujuvaksi alueen kuntien kanssa.’
  • Sujuvat palveluketjut kuntien ja hyvinvointialueen välillä – palvelukäyttäjälle ei saa näkyä hallinnon rakenteet.
  • Työyhteisön työhyvinvointi ja motivoitunut henkilökunta ovat avainasemassa muutoksessa.
 3. Lääkäriin pääsy ja yhteydenotto helpoksi 
  • Turha jonottaminen puhelinpalveluissa pois ja mm. sähköiset ajanvaraukset entistä laajemmin käyttöön.
  • Lisätään valinnanvapautta – palvelun käyttäjälle mahdollisuus valita entistä laajemmin tuottaja. Hyödynnetään laajemmin palveluseteleitä palveluiden tuotannossa. 
  • Tärkeintä on laadukas palvelu ja palveluiden saatavuus – laadun ja palvelun saatavuuden tulee ratkaista, ei sen, onko tuottaja julkinen vai yksityinen.
  • Riittävällä valvonnalla varmistetaan palveluiden laatu.
  • Perusterveydenhoito turvataan lähipalveluna, mutta vaativampaa erikoissairaanhoitoa voidaan keskittää jotta varmistetaan paras mahdollinen osaaminen.
 4. Vanhuksillemme arvokas vanhuus
  • Omaishoitajien vapaisiin ja tukipalveluihin erityistä huomiota.
  • Ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä yhden luukun periaatteella.
  • Kodinomaista ja laadukasta hoivaa vanhainkodeissa ja tehostetun hoivan asunnoissa.
  • Vanhusten ääni kuuluvaksi entistä paremmin.
 5. Lapsiperheiden tukipalvelut  ja tukea lapsille ja nuorille kasvun polulla
  • Panostetaan matalan kynnyksen palveluihin ja varhaiseen puuttumiseen.
  • Neuvoloiden resursoinnin turvaaminen – neuvoloissa on mahdollisuus tunnistaa merkittävä osa palvelutarpeista, kunhan resurssit on kunnossa. Neuvola on keskeinen lähipalvelu.
  • Eri tahojen sujuva yhteistyö on avainroolissa: koulut, terveydenhoito, sosiaalipalvelut. 
  • Nuorten mielenterveyspalveluihin panostaminen on keskeistä ja palvelut tulee saada nopeasti heti ensimmäisestä yhteydenotosta.
 6. Vahvuuksien tunnistaminen
  • Meillä on erinomainen keskussairaala, jossa on oman alansa huippuja tuottamassa erikoissairaanhoidon palveluita. 
  • Panostetaan koulutukseen ja tutkimukseen sekä korkeakouluyhteistyöhön ja turvataan tulevaisuudessakin osaaminen Pirkanmaalla.
 7. Laadukas pelastustoimi – Se voi pelastaa elämän
  • Turvataan pelastustoimen resursointi mm. sopimuspalokunnilla.
  • Huolehditaan alueellisesta kattavuudesta.

.

Advertisement