Kuntavaalit 2021

Iso kiitos äänestäjilleni – kaupunginvaltuutettu kiittää. Tulin valituksi Tampereen kaupunginvaltuustoon: https://riinaeveliinaeskelinen.com/2021/06/14/kiitos-jokaiselle-aanestajalleni-kuntavaaleissa/

——————————————————————————————————–

Tieto, taito, luottamus ja kokemus – Valitse Riina-Eveliina edustajaksesi kaupunginvaltuustoon!

Äänestysnumero 267

Olen 29-vuotias syntyperäinen tamperelainen pienen tytön äiti, liiketoimintapäällikkö ja hallintotieteiden maisteri. Kuntapolitiikassa olen ollut vuodesta 2012. Toimin kuluvalla kaudella Tampereella varavaltuutettuna ja asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsenenä sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä yhdyskuntalautakunnan varajäsenenä. Olen julkistalouden ammattilainen – työskentelen julkiselle sektorille palveluita tuottavassa palvelukeskuksessa ja korkeakoulututkintoni on julkistalouden alalta. Taustani vuoksi etenkin vastuullinen taloudenpito on lähellä sydäntäni. Olen parhaillaan vanhempainvapaalla kotona pienen tyttöni kanssa ja elän hektistä lapsiperhearkea. Minulta löytyy tietoa, taitoa ja kokemusta edustajaksesi Tampereen kaupunginvaltuustoon. Toivon, että saan luottamuksesi olla edustajanasi rakentamasssa entistä parempaa tulevaisuutta Tampereelle. Alla on lisää vaaliteemoistani.

Sivuston valokuvat: Mikko Ovaska

TALOUS JA TYÖLLISYYS

 1. Tampereen tulee pitää käyttötalous vakaana
  • Ei veronkorotuksille.
  • Myöskään lainalla ei palveluita tule kattaa.
  • On etsittävä vaihtoehtoisia palveluiden järjestämistapoja.
 2. Tampereen tulee olla houkutteleva myös yrityksille
  • Yritystontteja on oltava saatavilla keskeisiltä paikoilta pikaisellakin aikataululla.
  • Tätä tuetaan myös mm. työvoiman saannilla, liikennejärjestelyillä ja kaavoituksella.
 3. Korkeakoulujen sekä ammatillisten oppilaitosten tutkinnot entistä työelämälähtöisemmäksi
  • Tutkintoja tulee rohkeasti uudistaa kohti laaja-alaisia, perinteiset tutkintorajat ylittäviä kokonaisuuksia.

YHDYSKUNTA JA LIIKENNE

 1. Sujuva liikkuminen keskustaan niin autolla kuin julkisilla
  • Vaihdolliset yhteydet julkisessa liikenteessä lisäävät odotusaikoja, osa vaihtaa tämän vuoksi julkisen liikenteen autoiluun.
  • Ei tietulleja kaupunkeihin.
 2. Kaavoituksessa on kuunneltava enemmän kuntalaisia
  • Turvattava todelliset vaikutusmahdollisuudet kaavaprosessin eri vaiheissa.
  • Yhteistyötä naapurikuntien kanssa tulee tehdä entistä enemmän kaavoituksessa ja alueiden palvelutuotannossa
  • Otetaan mallia Ojala-Lamminrahkan alueesta.
 3. Monipuolinen asuntotarjonta
  • Ei tule kuitenkaan keskittyä vain kerrostalorakentamiseen, vaan muistaa tasapuolisesti kaikki asumismuodot ja omistusmuodot. Pysäytetään ”karkuliike” naapurikuntiin mm. omakoti- ja rivitaloja haluaville.
  • Opiskelijoille tulee olla tarjolla laadukasta opiskelija-asumista.

HYVINVOINTI

 1. Ei sote-maakuntahallinnolle
  • Uhkana, että uusi hallintotaso lisää julkisia menoja – Kokonaisveroaste ei saa nousta.
 2. Lääkäriin pääsy ja yhteydenotto helpoksi
  • Turha jonottaminen puhelinpalveluissa pois ja mm. sähköiset ajanvaraukset entistä laajemmin käyttöön.
  • Hyödynnetään laajemmin palveluseteleitä palveluiden tuotannossa.
  • Tärkeintä on laadukas palvelu ja etenkin perustason terveydenhoidossa laadun tulee ratkaista – ei sen, onko tuottaja julkinen vai yksityinen.
 3. Vanhuksillemme arvokas vanhuus
  • Omaishoitajien vapaisiin ja tukipalveluihin erityistä huomiota.
  • Ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä yhden luukun periaatteella.
  • Kodinomaista ja laadukasta hoivaa vanhainkodeissa ja tehostetun hoivan asunnoissa.

LAPSET JA NUORET

 1. Pienen lapsen hoito – perheille mahdollisuus valita
  • Kotihoidon tuen kuntalisä (ns. Tampere-lisä) tulee palauttaa. Lisä voisi olla esimerkiksi 1,5 vuotiaaksi asti, sillä moni vanhempi jää joka tapauksessa hetkeksi kotiin vanhempainvapaiden päätyttyä (lapsen ollessa alle vuoden tällöin).
 2. Laadukkaat ja joustavat päivähoitomahdollisuudet – edesautetaan perhe- ja työelämän yhteensovittamista
  • Hoitopaikka on saatava läheltä kotia.
  • Tarvittaessa nopeastikin järjestyvä päivähoitopaikka ja jousto hoitoajoissa ja -maksuissa mahdollistavat lyhyenkin tai osa-aikaisen työskentelyn – jotta aina ei tarvitse valita joko tai.
 3. Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa
  • Julkiset tilat entistä tehokkaammin harrastuskäyttöön päiväkäytön ulkopuolella.
 4. Koulutuksesta ei tingitä tiukassakaan taloustilanteessa – laadukas koulutus mahdollistetaan lisäämällä valinnanvapautta
  • Kouluille oma määrärahapotti omaan käyttöön (peruskoulut ja lukiot).
  • Erilaiset painotukset peruskouluissa lisäävät entisestään valinnanvapautta.
  • Oppivelvollisuusisän noston sijaan tulee keskittyä tukemaan niitä opiskelijoita, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa – hyvin matalalla kynnyksellä ja hyvin yksilölähtöisesti. Apua tulee olla saatavilla myös täysi-ikäisyyden jälkeenkin.

Advertisement