Ehdolla Kokoomusnuorten varapuheenjohtajaksi

Kevään ja kesän aikana olen ollut Kokoomusnuorten piireihin yhteydessä ja kertonut aikovani asettua ehdolle Kokoomusnuorten varapuheenjohtajaksi. Alla esittelyni ehdokkaana kyseiseen tehtävään.

Ehdolla Kokoomusnuorten varapuheenjohtajaksi

Moikka! Olen 21-vuotias tamperelainen finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen opiskelija. Yliopisto-opintojen ohella työskentelen muutamana päivänä viikossa Tampereen Ikeassa ja muuten aikani kuluukin politiikan parissa. Aktiivista uraa kokoomusnuorissa on takana reilut viisi vuotta ja edessä vielä varmasti monta vuotta lisää.

Tällä hetkellä toimin kolmatta vuotta Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtajana sekä toista vuotta Kokoomusnuorten liittohallituksessa. Myös paikallisyhdistystoiminta on tuttua. Minulla onkin vahva kokemus Kokoomusnuorten järjestöstä niin paikallis-, piiri-, kuin liittotasolta. Parhaana näyttönäni toimii varmasti kotipiirini, jonka toimintaa kehittämässä olen saanut olla monen vuoden ajan. Tänä aikana piirimme aktiivisuus on kasvanut aivan uudelle tasolle. Paikallis- ja piiritason pulmat ja haasteet ovatkin tuttuja ja Kokoomusnuorten varapuheenjohtajana haluaisin ottaa entistä vahvemmin myös paikalliset toimijat huomioon, jotta liittomme voi vastata paremmin piirien ja paikallisyhdistysten tarpeisiin ja kehittää kenttäämme. Tässä on merkittävä haaste myös sisäiselle viestinnälle, jotta liittotasolla saadaan entistä paremmin kentän toiveet kuulluiksi ja piirien sekä paikallisyhdistysten kehittämistarpeisiin kyetään vastaamaan. Meillä on toimijoita ympäri Suomea; kenttämme on oltava kunnossa, jotta Kokoomusnuoret pysyy vahvana yhteiskunnallisena toimijana myös jatkossa. Etenkin kevään 2015 eduskuntavaaleja lähestyttäessä tämä on erityisen tärkeää, jotta mahdollisimman moni nuori tulisi valituksi. Haluan tukea tätä työtä kaikella osaamisellani.

Olen myös aktiivinen kuntapoliitikko. Toimin tällä hetkellä Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön varapuheenjohtajana ja sen lisäksi olen Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen. Tarkastuslautakunnassa olen kunnallispolitiikan näköalapaikalla, josta näkee hyvin koko kuntakentän toiminnan. Valtakunnallisella tasolla toimin myös Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsenenä ja puoluehallituksen varajäsenenä viemässä Kokoomusnuorten näkökulmaa eteenpäin.

Varapuheenjohtajien tehtävänä on toimia puheenjohtajan oikeana kätenä. Tästä johtuen varapuheenjohtajilla on keskeinen rooli liiton poliittisessa valmistelutyössä. Olen hyvin tyytyväinen Kokoomusnuorten nykyiseen poliittiseen linjaan. Liittomme on viime vuosina näkynyt paljon julkisuudessa ja osoittanut olevansa vakavasti otettava yhteiskunnallinen keskustelija.

Kokoomuksen ollessa pääministeripuolue on erityisen tärkeää, että Kokoomusnuoret toimii keskustelunherättäjänä avauksillaan niin puolueen sisällä kuin koko yhteiskunnassa. Meillä on myös merkittävää kansainvälistä vaikutusvaltaa. Kokoomusnuorten tulee jatkossakin olla aktiivinen ja uskottava yhteiskunnallinen keskustelija rohkeilla avauksillaan. Meidän on tulevaisuudessakin ennakkoluulottomasti tarjottava vastuullista oikeistolaista linjaa ja siihen pohjautuvia ratkaisumalleja suomalaiseen politiikkaan.

Seuraavalla kaksivuotiskaudella päätavoitteena tulee olla mahdollisimman monen kokoomusnuoren saaminen eduskuntaan. Liittomme voi edesauttaa tätä omalla politiikallaan ja vahvoilla keskustelunavauksillaan. Myös ensi vuonna käytävissä eurovaaleissa Kokoomusnuorilla on näytön paikka; tuemme nuoria eurovaaliehdokkaita ja toivottavasti hoidamme myös puolueelle vaalivoiton.

Näiden lisäksi haluan vahvistaa työryhmien roolia sitouttamalla niitä nykyistä enemmän poliittiseen valmistelutyöhön. Nykyisellään valmistelutyö keskittyy tavoiteohjelmaan, joka toki on tärkein asiakirjamme. Myös liiton kannanottojen ja ulostulojen yhteydessä voitaisiin hyödyntää enemmän työryhmissä olevaa tietotaitoa. Meillä on todella monipuolista osaamista kentässämme, joten sen äänen on syytä antaa kuulua entistä enemmän. Tässä kohtaa myös liiton sisäisessä viestinnässä on kehittämistä—ei riitä, että meillä on vaikutuskanavia, jos jäsenet eivät tiedä niistä tarpeeksi.

Yksi konkreettinen kehittämiskohde ovat tapahtumamme. Meillä on laadukkaita tapahtumia, jotka voisivat tavoittaa entistäkin suuremman väkijoukon. Tapahtumien markkinointi on aloitettava hyvissä ajoin ja aikatauluista pidettävä kiinni. Otan mielelläni varapuheenjohtajana vastuuta tapahtumien koordinoinnista.

Minut tunnetaan suorasanaisena ja jämptinä. Kokoomusnuoret saa minusta varapuheenjohtajaksi ahkeran tahtonaisen ja vahvan joukkuepelaajan. En pelkää kyseenalaistaa asioita, paneudun kunnolla tehtäviini ja arvostan tekoja sanahelinän sijaan.

Me olemme vaikutusvaltainen nuorisojärjestö. Haluan olla tulevinakin vuosina mukana jatkamassa tätä poliittista työtä ja edistämässä Kokoomusnuorten linjaa sekä antaa kaiken osaamiseni liittomme käyttöön, jotta sen asema jatkaisi vahvistumistaan ja vaikutusvalta kasvamistaan.

Advertisement
Kategoria(t): Ajankohtaista. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.